Tuttu-yrittäjä jäsensäännöt

1. Toiminnan tarkoitus ja laatu
 1. Tuttu-yrittäjä on Oulun Yrittäjät ry:n perustama ja hallinnoima oululaisten yritysten yhteismarkkinointiin ja yrittäjien verkostotoimintaan keskittynyt yrittäjäyhteisö.
 2. Yrittäjäyhteisön tehtävänä on markkinoida Oulun alueen yrittäjävetoisia yrityksiä Tuttu-yrittäjä brändin alla ja järjestää yrittäjille verkostoitumismahdollisuuksia.
 3. Yrittäjäyhteisön tavoitteena ja tarkoituksena on lisätä oululaisten yritysten ja yrittäjien tunnettavuutta mm. kuluttajien ja yrityspäättäjien keskuudessa.
2. Hallinto ja toimielimet
 1. Yrittäjäyhteisön hallinnasta ja toiminnasta vastaa Oulun Yrittäjät ry:n hallitus.
 2. Yrittäjäyhteisön toimintaa ohjaa, kehittää ja valvoo Tuttu-yrittäjä johtoryhmä, jonka jäsenistön vahvistaa vuosittain Oulun Yrittäjät ry:n hallitus.
 3. Yrittäjäyhteisön vuosibudjetin vahvistaa ja sen käyttöä valvoo johtoryhmä.
 4. Palveluiden ja talouden päivittäisestä johtamisesta vastaa Tuttu-yrittäjä palvelupäällikkö.
3. Jäsenehdot

Yrittäjäyhteisön jäseneksi voidaan hyväksyä jäsenehdot täyttävä yritys, yksityinen elinkeinonharjoittaja tai kevytyrittäjä.

 1. Jäsen voi olla yritys, yksityinen elinkeinoharjoittaja tai kevytyrittäjä, joka on merkitty ennakkoperintä- ja kaupparekisteriin. (Huom. Tämä ei koske kevytyrittäjiä, joilla ei ole omaa y-tunnusta. 
 2. Yritys on yrittäjävetoinen
 1. Vähintään 50 % yrityksestä on paikallisessa omistuksessa.
 1. Yrityksellä on toimipaikka tai merkittävää liiketoimintaa Oulun alueella
4. Jäseneksi hakeminen, hakemusten käsittely, jäsenmaksu ja Tuttu-yrittäjä sertifiointi
 1. Jäseneksi haetaan tuttuyrittaja.fi -verkkosivun jäsenhakulomakkeen kautta.
 2. Hakemus käsitellään neljän viikon kuluessa sen saapumisesta ja yrittäjälle ilmoitetaan hakemuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Päätös tehdään yrittäjän hakemuksessa antamien tietojen perusteella. Yrittäjäyhteisöllä on tarvittaessa oikeus pyytää hakemuksen käsittelemiseksi lisätietoja, jos tiedot ovat puutteellisia ja päätöstä ei voida tehdä annettujen tietojen perusteella.
 3. Jäsenmaksu lähetetään ensisijaisesti sähköpostilaskuna tai verkkolaskuna jäsenvahvistuksen yhteydessä, kun jäsenhakemus on hyväksytty. Laskulla on 14 vuorokauden maksuaika. Jos laskulle tarvitsee lisäaikaa, tulee yrittäjäyhteisöön olla yhteydessä ennen laskun eräpäivää. Tarvittaessa maksu voidaan jakaa myös kahteen tai enintään kolmeen osaan. Ensimmäinen maksuerä on aina vähintään 50 % laskun loppusummasta, jotta sertifiointi voidaan suorittaa. 
 4. Kun jäsenmaksusta on maksettu vähintään 50 %, yritykselle tai yrittäjälle myönnetään Tuttu-yrittäjä sertifikaatti, joka kertoo jäsenyrityksen tai yrittäjän olevan paikallinen toimija. Jäsenille toimitetaan kirjallinen sertifikaatti, Tuttu-yrittäjä mainosmateriaalit ja ohjeet Tuttu-yrittäjä markkinointiin.
5. Jäsenyys
 1. Jäsenyys syntyy, kun jäsenhakemus on lähetetty, hakemus on hyväksytty ja jäsenmaksu maksettu.
 2. Jäsenyys on yrityskohtainen. Mikäli jäsenellä on useita yrityksiä eri Y-tunnuksilla ja yrittäjä haluaa useampia yrityksiään mukaan Tuttu-yrittäjäyhteisöön, niin yritykset pitää liittää mukaan omilla Y-tunnuksillaan.
 3. Mikäli yrittäjällä on saman Y-tunnuksen alla useita aputoiminimiä, ja hän haluaa myös aputoiminimille omat yrityskortit tuttuyrittaja.fi -verkkosivujen yrityshakuun, niin aputoiminimien tiedot yrityskortille voi ilmoittaa sähköpostilla. 
 4. Jäsenyrityksillä ja -yrittäjillä ei ole oikeutta luovuttaa jäsenyyttä, Tuttu-yrittäjä tunnusta tai sen käyttöoikeutta kolmansille osapuolille. Jos jäsenyrityksessä tapahtuu omistajanvaihdos, siitä pitää ilmoittaa yrittäjäyhteisölle. Jos jäsenehdot eivät enää täyty omistajavaihdoksen jälkeen, niin Tuttu-yrittäjä jäsenyys päättyy.
 5. Kevytyrittäjäpalveluita tuottavilla jäsenyrityksillä ei ole oikeutta luovuttaa Tuttu-yrittäjä jäsenyyttä, tunnusta tai sen käyttöoikeuksia kevytyrittäjäpalvelussa mukana oleville kevytyrittäjille.
6. Jäsenen oikeudet ja velvollisuudet
 1. Sertifioitu jäsenyritys tai -yrittäjä saa oikeuden Tuttu-yrittäjä yhteisötunnuksen markkinointikäyttöön. Jäsenillä on oikeus käyttää tunnusta yrityksen tai yrittäjän markkinoinnissa ja mainoksissa, verkkosivuilla, sosiaalisen median kanavissa sekä liike- ja toimitiloissa.
 2. Yrittäjäyhteisön jäsenillä on velvollisuus noudattaa voimassa olevia lakeja, yrittäjäyhteisön sääntöjä ja ohjeita sekä yleisiä hyviä tapoja käyttäessään Tuttu-yrittäjä yhteisötunnusta osana yrityksen tai yrittäjän markkinointia.
7. Yhteismarkkinointi
 1. Yhteismarkkinoinnilla tarkoitetaan Tuttu-yrittäjä brändimarkkinointia sekä yhteisön jäsenien yhteisiä mainoskampanjoita eri paikallismedioissa kuten lehdissä, TV:ssä, radiossa ja mainosnäytöissä.
 2. Yrittäjäyhteisö neuvottelee ja solmii mainos- ja markkinointisopimuksia Tuttu-yrittäjä brändin ja yhteisön jäsenyritysten markkinoimiseksi.
 3. Jäsenillä on mahdollisuus hankkia yrityskohtaista mainostilaa Tuttu-yrittäjä yhteismainoksiin. Jäsenet voivat hakea mainospaikkoja yhteismainoksiin aina, kun niitä on tarjolla. Jos hakijoiden joukossa on yrityksiä tai yrittäjiä, jotka eivät ole aiemmin olleet mukana yhteismainoksissa, niin mainospaikkoja tarjotaan ensisijaisesti aina heille.
 4. Jos yrityskohtaisille mainoksille on kysyntää enemmän kuin tarjontaa, niin mainospaikat arvotaan 3. kohdan ensikertalaisuus sääntö huomioiden.
 5. Yhteisön jäsenyrityksillä ja yrittäjillä ole oikeutta myydä mainospaikkoja eteenpäin tai käyttää mainospaikkaa muuhun tarkoitukseen kuin oman yritystoiminnan markkinoimiseen.
8. Jäsentapahtumat ja yhteistyötapahtumat
 1. Jäsenyrityksillä on oikeus osallistua Tuttu-yrittäjäyhteisön järjestämiin tapahtumiin.
 2. Yrittäjäyhteisö järjestää ulkoisia markkinointitapahtumia ja sisäisiä verkostoitumistapahtumia.
 3. Jäsentapahtumat ovat jäsenille lähtökohtaisesti maksuttomia. Ruokailuista, ohjelmakorteista, osastorakenteista, telttavuokrauksista tai muista vastaavista kuluista voidaan periä maksuja.
 4. Yrittäjäyhteisö voi tarjota jäsenilleen mahdollisuutta osallistua yhteistyökumppaneiden järjestämiin tapahtumiin. Jos tapahtumiin osallistuminen on maksullista, mutta jäsenet tekevät tapahtumissa myös Tuttu-yrittäjä brändimarkkinointia, niin yrittäjäyhteisö voi johtoryhmän päätöksellä maksaa osan tapahtuman osallistumiskustannuksista.
9. Jäsenyyden voimassaolo, irtisanominen ja päättyminen
 1. Jäsenyys on voimassa siitä alkaen, kun jäsenmaksu on täysimääräisesti maksettu tai jäsenmaksusta on maksettu vähintään puolet ja toiselle puolikkaalle on sovittu maksusuunnitelma, ja yritys/yrittäjä on saanut vahvistuksen yrittäjäyhteisön sertifioinnista.
 2. Jäsenmaksu kattaa 12 kuukauden Tuttu-yrittäjäyhteisön jäsenyyden siitä päivästä alkaen, kun yritykselle tai yrittäjälle on myönnetty Tuttu-yrittäjä sertifikaatti.
 3. Jäsenyys on voimassa toistaiseksi.
 4. Mikäli jäsenyyden haluaa päättää kuluvan jäsenkauden loppuun, niin irtisanomisesta pitää ilmoittaa kirjallisesti yrittäjäyhteisölle ennen tulevan jäsenkauden maksun eräpäivää.
 5. Mikäli seuraavan vuoden jäsenmaksua ei makseta ennen kuluvan jäsenkauden päättymistä, niin jäsenyys päättyy kuluvan jäsenkauden loppuun.
 6. Mikäli jäsenyys irtisanotaan tai yrityksen toiminta lakkaa kesken jäsenkauden, niin vuosimaksua ei palauteta.
 7. Yrittäjäyhteisöllä on oikeus irtisanoa yrityksen / yrittäjän jäsenyys ilman irtisanomisaikaa, mikäli yrittäjän tai yrityksen on todettu rikkoneen näitä sääntöjä tai menetelleen muuten laittomasti, sopimattomasti tai yhteisön arvojen vastaisesti.
Tuttu yrittäjäTuttu yrittäjä - Tue paikallista, valitse Tuttu

Sivustomme käyttää evästeitä. “Hyväksyn evästeet” -nappia painamalla hyväksyt evästeiden käytön. Evästeet tekevät sivustomme käyttämisestä helppoa, nopeaa ja käyttäjäystävällistä.