Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Tuttu-yrittäjäyhteisön henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste, joka on laadittu 20.04.2021. Viimeisin muutos 28.04.2021.

Jotta voimme tarjota jäsenillemme palveluita, järjestää tapahtumia sekä tehdä viestintää ja markkinointia, on meidän välttämätöntä käsitellä henkilötietoja.

1. Rekisterinpitäjä

Oulun Yrittäjät ry / Tuttu-yrittäjäyhteisö

Hallituskatu 36 B

90100 Oulu

[email protected]

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Tuttu-yrittäjäyhteisön tietosuojavastaava

Minna Haapaniemi

[email protected]

050 5377 466

3. Rekisteröidyt

Tämä tietosuojaseloste koskee Tuttu-yrittäjäyhteisön jäsenten, sidosryhmien, verkkosivuston käyttäjien sekä yrittäjäyhteisön järjestämiin tapahtumiin ilmoittautuneiden henkilöiden henkilötietojen käsittelyä.

4. Rekisterin nimi

Tuttu-yrittäjäyhteisön jäsenrekisteri

5. Rekisterin pitämisen oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään Tuttu-yrittäjä jäsenyyden, sidosryhmäyhteistyön ja tapahtumiin ilmoittautumisen perusteella. Jäsenyys syntyy kirjallisesta hakemuksesta ja sen hyväksymisestä.

Henkilötietoja käsitellään vain seuraavin tarkoituksin:

 • jäsenten rekisteröinti, jäsenasioiden hoitaminen ja jäsenyyden päättäminen
 • tapahtumien järjestäminen ja niihin ilmoittautuminen
 • jäsen-, markkinointi- ja sidosryhmäviestintä
 • Tuttu-yrittäjäyhteisön toiminnan toteuttaminen ja kehittäminen
 • Tuttu-yrittäjäyhteisön toiminnan toteuttamista ja kehittämistä edistävät kyselyt ja tutkimukset
 • jäsentietojen analysointi ja tilastointi

 

Jäsenyritys antaa suostumuksen henkilötietojen käsittelyyn seuraavissa tilanteissa:

 • Jäsenten henkilökuvien, yrityksen tiloista ja tapahtumista otettujen kuvien julkaiseminen (yrittäjäyhteisöllä on lupa käyttää ja jakaa yrittäjäyhteisön edustajien ottamia kuvia ja jäsenyritysten sosiaalisen median kanavissa jakamia kuvia ja videoita Tuttu-yrittäjäyhteisön dokumenteissa sekä sähköisissä julkaisuissa, verkkosivuilla ja sosiaalisen median kanavissa)
 • Tuttu-yrittäjäyhteisön ja Oulun Yrittäjät ry:n ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden tilaisuuksien ja palveluiden markkinointi jäsenille (lupa lähettää ulkopuolisten toimijoiden markkinointiviestejä Tuttu-yrittäjäyhteisön jäsenyritysten yhteyshenkilöille)
 • Tuttu-yrittäjäyhteisön järjestämien tapahtumien ja muiden tilaisuuksien osallistumiskartoitus ja osallistujatiedot (lupa käyttää ja luovuttaa kartoitus- ja osallistujatietoja Tuttu-yrittäjäyhteisön sisäisesti jäsenistön, johtoryhmän ja Oulun Yrittäjät ry:n hallituksen sekä muiden tapahtumien järjestämiseen osallistuvien yhteistyökumppaneiden kesken)
6. Rekisterin tietosisältö

Tuttu-yrittäjäyhteisön jäsenten yritys- ja henkilötiedot tallennetaan ja säilytetään sähköisessä asiakastieto-järjestelmässä.

Jäsenrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yritystiedot

 • yrityksen virallinen nimi, kauppanimi ja mahdolliset aputoiminimet
 • Y-tunnus
 • yrityksen toimiala ja yrityskuvaus
 • postiosoite ja mahdollinen käyntiosoite
 • laskutusosoite (myös sähköinen) ja laskutustiedot
 • sähköposti
 • puhelinnumero
 • sosiaalisen median kanavien osoitetiedot
 • yhteistyötahojen jäsentieto (tieto siitä, onko Tuttu-yrittäjä jäsenyritys tai -yrittäjä Suomen Yrittäjien Oulun, Haukiputaan, Kiimingin, Oulunsalon, Yli-Iin tai Ylikiimingin paikallisyhdistyksen jäsen, Oulun Seudun Yrittäjänaisten jäsen, Oulun Liikekeskuksen jäsen tai VisitOulun jäsen)
 • jäseneksi liittymispäivämäärä ja eroamispäivämäärä
 • tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista
 • muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot

 

Jäsenyrityksen yhteyshenkilön tiedot

 • nimi
 • puhelinnumero
 • sähköpostiosoite
7. Säännönmukaiset tietolähteet, tietojen tallentaminen ja käsittely

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta muun muassa sähköisellä jäsenhakulomakkeella, www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Tuttu-yrittäjäyhteisön palvelun tuottamisesta vastaavat henkilöt syöttävät ja tallentavat saadut tiedot sähköiseen asiakastietojärjestelmään. Yrittäjäyhteisön palveluiden tuottamisesta vastaavilla henkilöillä on oikeus tietojen käsittelyyn.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Luovutamme käyttäjän tietoja kolmansille osapuolille, kun käyttäjä on antanut siihen suostumuksensa.

Jäsenhakulomakkeet tallentuvat WordPress verkkosivualustalle. Jäsenyyden perusteella tallennamme tietoja Visma Severa -sähköiseen laskutus- ja asiakastietojärjestelmään Tuttu-yrittäjäyhteisön jäsenrekisterin ylläpitämistä varten ja Mailchimp -uutiskirjepalveluun jäsenviestintää, tapahtumiin ilmoittautumista, markkinointia ja kyselytutkimuksia varten.

Olemme varmistaneet, että palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia:

 • WordPress -verkkosivualusta
 • Visma Severa -sähköinen tietojärjestelmä
 • Mailchimp – uutiskirjepalvelu

Sopimuksissamme palveluntarjoajan kanssa on huomioitu tietosuoja-asetuksen vaatimukset.

Tietoja voidaan julkaista niiltä osin kuin jäsenen kanssa on sovittu.

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden palveluiden tuottamisesta vastaavilla henkilöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti sähköpostilla rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä. Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

12. Evästekäytännöt verkkosivuilla

Sivustomme käyttää evästeitä. “Hyväksyn evästeet” -nappia painamalla hyväksyt evästeiden käytön. Evästeet tekevät sivustomme käyttämisestä helppoa, nopeaa ja käyttäjäystävällistä.

Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka internet-selain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeet asetetaan käyttäjän päätelaitteelle ainoastaan käyttäjän kutsuman sivuston mukana. Vain evästeen lähettänyt palvelin voi myöhemmin lukea ja käyttää evästettä. Evästeet tai muut tekniikat eivät vahingoita käyttäjän päätelaitetta tai tiedostoja, eikä evästeitä voi käyttää ohjelmien käyttämiseen tai haittaohjelmien levittämiseen. Käyttäjää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla.

Evästeiden käyttökohteet ovat analytiikan, markkinoinnin, viestinnän tehostaminen. Evästeet jakautuvat alaryhmiin: toiminnalliset evästeet, tuotekehitys ja liiketoiminnan raportointi, mainonnan raportointi ja mainonnan kohdentaminen.

Käytössä on joitakin palvelun toiminnan kannalta pakollisia kolmannen osapuolen työkaluja tai liitännäisiä. Tällaisia työkaluja ovat esimerkiksi sivustoilla olevat sosiaalisten medioiden tai videopalveluiden upotukset tai sosiaalisten medioiden jako- ja tykkäystoiminnallisuudet. Tällaiset kolmannen osapuolen liitännäiset saattavat lisäksi kerätä verkkopalveluiden käyttäjistä tietoja esimerkiksi sisällön suosittelemiseksi tai kävijämäärän seuraamiseksi.

Voit halutessasi estää selaintasi käyttämästä evästeitä, poistaa tallennetut evästeet tai pyytää selaimeltasi ilmoituksen uusista evästeistä. Löydät ohjeita evästeiden poistoon osoitteesta: https://www.aboutcookies.org/ Evästeiden käytön estäminen tai niiden poistaminen saattaa haitata joitain sivustomme toimintoja.

Voit lukea lisää evästeistä ja Suomen evästevaatimuksista viestintäviraston verkkosivustolta https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/fi/toimintamme/saantely-ja-valvonta/luottamuksellinen-viestinta

Varaamme oikeuden päivittää evästekäytäntöjä esimerkiksi palveluiden kehityksen tai pakottavan lainsäädännön vuoksi.

Tuttu yrittäjäTuttu yrittäjä - Tue paikallista, valitse Tuttu

Sivustomme käyttää evästeitä. “Hyväksyn evästeet” -nappia painamalla hyväksyt evästeiden käytön. Evästeet tekevät sivustomme käyttämisestä helppoa, nopeaa ja käyttäjäystävällistä.